Khái niệm đại lý bong88

  • Đại lý bong88 là tài khoản bong88 dùng để tạo ra các tài khoản với vai trò thành viên bong88. Đại lý bong88 có các chức năng quản trị: thêm xóa sửa thành viên, nạp điểm, rút điểm, xem được sao kê cược thắng thua và các hoạt động khác của thành viên bong88 theo ngày, theo tuần và theo tháng và theo năm.

Đăng ký đại lý bong88

  • Để đăng ký đại lý bong88 các bạn cần cung cấp thông tin giống như cung cấp thông tin đăng ký thành viên bong88
  • Bạn cần chuyển trước số tiền tương ứng với 1000 điểm quy đổi qua tài khoản ngân hàng công ty bong88. Sau khi nhận được tiền, công ty bong88 sẽ cung cấp tài khoản đại lý bong88 và hướng dẫn sử dụng.

Điểm quy đổi 

  • 1 điểm = 20.000 vnd. Chiết khấu hoa hồng là 0.75% (0.25% x 3) trên tổng số tiền đại lý bong88 giao dịch hàng ngày và 2% trên tổng số tiền đại lý thua trong 1 tháng.
  • 1 điểm = 25.000 vnd. Chiết khấu hoa hồng là 1% (0.25% x 4) trên tổng số tiền đại lý bong88 giao dịch hàng ngày và 3% trên tổng số tiền đại lý thua trong 1 tháng.

Đại lý bong88 cần lưu ý

  • Thanh toán thắng thua cho đại lý được thực hiện vào ngày thứ 3 hàng tuần sau 14h.
  • Đại lý bong88 phải có ít nhất 4 tài khoản thành viên bong88 tham gia và hoạt động hàng tháng.

đại lý bong88